DE FEM
NATURLIGA KANSLORNA.

Sorg är en naturlig känsla. Det är den del av
dig som gör att du kan ta farväl när du inte vill ta farväl, att du kan
uttrycka – få ut, satta fart på – den inre nedstämdhet som du upplever vid alla
slags förluster. Det kan vara förlusten av någon man älskar eller förlusten av
en kontaktlins.

När man får uttrycka sin
sorg blir man av med den. Barn som får vara ledsna när de är ledsna får ett
sunt förhållande till sorg som vuxna och är därför ofta snabba i sitt
sorgearbete.

Barn som får höra `Såja,
såja, gråt inte`, har ofta svårt att gråta när de blir vuxna. Hela livet har de
fått höra att de inte skall göra det, så de förtränger sin sorg.

Sorg som ständigt
förträngs blir till kronisk depression, vilket är en mycket onaturlig känsla.

Människor har mördat på
grund av kronisk depression. Krig har startats länder har fallit.

Ilska är en naturlig
känsla. Det är en naturlig känsla. Det är ett verktyg man har som gör att man
kan säga `Nej tack.` Ilskan måste inte vara aggressiv, och den måste aldrig
skada någon annan.

När barn får uttrycka sin
ilska får de en sund inställning till den när de blir vuxna och kan därför ofta
lägga sin ilska bakom sig väldigt snabbt.

Barn som får lära sig att
deras ilska inte accepteras – att det är fel att uttrycka den och att de inte
ens borde uppleva den – kommer att få det svart att hantera sin ilska som
vuxna.

Ilska som ständigt
förträngs blir till ursinne, vilket är en mycket onaturlig känsla.

Människor har mördat på
grund av ursinne. Krig har startats, länder har fallit.

Avund är en naturlig
känsla. Det är känslan som får en femåring att önska att han kunde nå
dörrhandtaget på samma sätt som hans storasyster kan – eller cykla på samma
cykel. Avund är den naturliga känsla som får dig att vilja göra det igen, att
försöka ihärdigare, att fortsätta sträva tills du lyckas. Det är hälsosamt och
naturligt att hysa avund.

När barn får uttrycka sin
avund får de en sund inställning till den när de blir vuxna och kan därför ofta
lägga sin avund bakom sig väldigt snabbt.

Barn som får lära sig att
deras avund inte accepteras – att det är fel att uttrycka den och att de inte
ens borde uppleva den – kommer att få det svart att hantera sin avund som
vuxna.

Avund som ständigt
förträngs blir till svartsjuka och missunnsamhet, vilka är mycket onaturliga
känslor.

Människor har mördat på
grund av svartsjuka och missunnsamhet. Krig har startas, länder har fallit.

Rädsla är en naturlig
känsla. Alla barn föds med bara två rädslor, rädsla för att falla och rädsla
för höga ljud. Alla andra rädslor är inlärda reaktioner som barnet fått av sin
omgivning, lärt sig av sina föräldrar. Syftet med den naturliga rädslan ar att
skapa en viss försiktighet. Försiktigheten är det verktyg som hjälper till att
hålla kroppen vid liv. Det är en följd av kärleken – kärleken till jaget.

Barn som får lära sig att
deras rädsla inte accepteras – att det ar fel att uttrycka den och att de inte
ens borde uppleva den – kommer att få det svart att hantera sin rädsla som
vuxna.

Rädsla som ständigt
förträngs blir till panik, vilket är en mycket onaturlig känsla.

Människor har mördat på
grund av panik och missunnsamhet. Krig har startats, länder har fallit.

Kärlek är en naturlig
känsla. När ett barn tillåts uttrycka och ta emot kärlek, normalt och
naturligt, utan begränsningar eller villkor, utan hämningar eller blygsel,
behövs inget mer. För glädjen i en kärlek som uttrycks och tas emot på detta
sätt räcker i sig själv. Men kärlek som har omgärdats av villkor och
begränsningar, regler och lagar, ritualer och restriktioner, kärlek som har
kontrollerats, manipulerats och hållits tillbaka, den kärleken blir onaturlig.

Barn som får lära sig att
deras naturliga kärlek inte accepteras – att det är fel att uttrycka den och
att de inte ens borde uppleva den – kommer att få det svart att hantera
kärleken som vuxna.

Kärlek som ständigt
förträngs blir till habegär och härsklystnad, vilka är mycket onaturliga
känslor.

Människor har mördat på
grund av habegär och härsklystnad. Krig har startats, länder har fallit.

Så går det till när de
naturliga känslorna förträngs och ger upphov till onaturliga reaktioner och
responser. Och de flesta människor förtränger de flesta av de naturliga känslorna.
Ändå är dessa känslor era vänner. De är gåvor till er. De är era gudomliga
verktyg som ni kan använda för att forma era upplevelser.

Ni får de verktygen när
ni föds. De finns för att ni ska ta er genom livet.